Angst bij paarden: emotionele afstemming of disconnectie

"Een mind shift van controle naar emotionele afstemming”

Omgaan met angst bij je paard, dat is voor ons als mens met momenten een opgave. Heel begrijpelijk, want hun angst wekt vaak bij onszelf een gevoel van onveiligheid op. Je staat daar namelijk met een dier in je handen (of tussen je benen) die ontzettend sterk en sensitief is, maar ook letterlijk gemaakt is om te vluchten. Dat gevoel van onveiligheid dat wij in dergelijke situaties ervaren gaan wij vaak aanpakken door te proberen controle te krijgen over de situatie. In onze omgang met paarden vertaald zich dat dan wel eens in het enerzijds proberen onderdrukken van angstig gedrag en anderzijds willen we dat onze paarden zich ‘erover zetten’. Uitspraken als: ‘hij zal het wel leren’, ‘ze zal er wel overheen raken’ worden dan gebruikt als vrijgeleide om het paard bloot te stellen aan dat wat ‘ie eng vindt én dat vaak aan de volle intensiteit. Allemaal heel menselijke reacties, zoals ik zei dit geeft ons een gevoel van controle én dus van veiligheid. Alleen gebeurt bij onze paarden dan net het tegenover gestelde.

Bombproof of shut down?
Designer
  • Het paard en zijn emoties controleren om zich veilig te voelen
  • Het paard zijn angsten worden als ‘ongeldig’ gezien
  • Vraagt van het paard om zijn angst binnen te houden en een uiterlijke schijn van vertrouwen te geven (shut-down, aangeleerde hulpeloosheid, bevriezen)
  • Gecreëerd door ‘flooding’ technieken

Een paard dat niet gehoord wordt in zijn angsten en geleerd wordt om zijn angsten niet te uitten heeft grote kans om in shut down te gaan. Dit wordt ook wel aangeleerde hulpeloosheid of learned helplessness genoemd. Uitwendig zien deze paarden er calm & collected uit, maar vergis je niet, inwendig heerst er wel degelijk een storm. Als life coach van je paard wil jij dit uiteraard voorkomen. Lees zeker verder, dan laat ik je zien hoe je met deze voor ons soms beangstigende emoties van je paard om kan gaan. Hoe je van disconnectie naar connectie kan bewegen. Want elke emotie heeft een reden, geeft informatie en verdiend het dus om gezien, gehoord en begrepen te worden. 

"Dit is versterkt door ons culturele gewoontes dat we onze angsten en emoties moeten kunnen onderdrukken. ”

Het is belangrijk om te kijken naar het parellel met menselijke emoties. Hoe gaan we met onze eigen angst en emoties om in onze cultuur.

Het wantrouwen van emoties zit diep in onze Westerse cultuur. Emotie wordt als minderwaardig gezien aan intellect (al van bij de Grieken). Bovenuit emotie stijgen en je hoofd gebruiken wordt gezien als evolutionair superieur. We moeten boven emotie uitrijzen als we beschaafde maatschappij willen zijn.

Het teken van een intelligent persoon is het kunnen van het beheersen van emotie.

We moeten emotie beheersen doordat emoties ons in een mum van het moment helemaal kunnen overnemen. Je kan een parallel zien tussen het paard en de emoties. Het paard is een onstopbare kracht dat kan veranderen in een oogopslag.

We zullen eerst en vooral zelf de illusie van controle moeten loslaten die het onderdrukken van onze paarden hun emoties creëert. Onszelf er van bewust maken dat het dat is, een illusie. Echte veiligheid komt namelijk niet door onderdrukking, maar net erkenning. We willen dus inzetten op emotionele afstemming en ons paard een gepaste en veilige uitlaat geven voor zijn emoties. Dat is hoe je werkelijke veiligheid creëert. Emotionele afstemming houdt in dat jij bij jouw paard erkent wat er gaande is, je ziet wanneer angst zich ontwikkelt en je begrijpt waar het vandaan komt. En je zal er ook gepast op reageren. Het erkennen en valideren van je paard zijn emoties en er vervolgens gepast op reageren zal van jou een mindset shift vragen.

Waarom een mindset shift? Wel als jij erkent dat jouw paard het lastig heeft met iets, valideert dat vanuit zijn standpunt er inderdaad iets aan de hand is, dan zal jij jouw acties daar ook aan moeten aanpassen. Jij zal jouw doelen en trainingsplannen moeten aanpassen aan wat voor jouw paard mogelijk is. De stapjes nog kleiner maken zodat je jouw paard de kans geeft werkelijk te ervaren dat hij veilig is. Want alleen door die ervaring zal ook de emotie veranderen. Denk maar eens aan iets dat je zelf spannend of eng vindt, ik durf te wedden dat jij je nooit beter hebt gevoeld van iemand die zei: ‘Je moet niet bang zijn, dat doet niets/er kan niets gebeuren’

Emotionele afstemming

Aanwezig, vrolijk paard, zelfzeker en nieuwsgierig

Designer
  • Wil het paard en zijn emoties begrijpen en hierop reageren (emotionele afstemming)
  • Het paard zijn angsten worden erkend
  • Vraagt het paard zijn angst te communiceren, zodat het kracht uit de relatie met de mens kan halen
  • Protocol om vertrouwen op te bouwen

Emotionale afstemming is het vermogen om iemand anders emotionele status te herkennen, begrijpen en hier mee om te gaan.

Emotionle afstemming is de grootste voorspeller voor succes in relaties.

Contact met een liefdevolle en responsieve partner is een krachtige buffer tegen angst en bedreiging.

Niet ondersteunend gedrag zoals het minimaliseren van het probleem of ontmoedigen om emoties te uiten is gemeten als een voorspeller van relationele stress.

Emotionele afstemming, dat is waar we voor gaan. Wat is dat nu die emotionele afstemming? In essentie gaat het er over dat je ruimte geeft voor de emoties die door de ander worden ervaren. Je leest, erkent de emotie en gaat je eigen gedrag daarop afstemmen. Om emotionele afstemming in het werken met je paard te integreren gaan we dus de signalen van onze paarden beantwoorden met ondersteuning. Je erkent de emotie en gaat iets doen om te zorgen dat de angst bij je paard kan afnemen. Dit zal er voor zorgen dat je misschien heel anders zal gaan reageren dan je tot nu toe gewend bent. Om tot die emotionele afstemming te komen zullen we onze paarden dus de mogelijkheid moeten geven om hun emoties, die angst naar ons te communiceren. Hiervoor kan je ook een hele hoop tools ontwikkelen voor jezelf, zeker als je het nog lastig vindt om te lezen wanneer je paard nu hoe angstig is. In de positieve reinforcement werken we bijvoorbeeld met zaken als anchor behaviors, nee/stop-signalen, start-signalen. Al die tools zorgen voor de mogelijkheid om meer emotionele afstemming te gaan creëren in het werken met ons paard.

Wil je concretere voorbeelden over deze tools en hoe ‘disconnectie’ een deel van onze cultuur is? Luister dan zeker naar de podcast aflevering – angst bij paarden: emotionele afstemming of disconnectie. 

Podcast aflevering: angst bij paarden: emotionele afstemming of disconnectie?

Blijven bijleren? Kijk eens in de applicatie of naar de gratis webinars.

Deel dit blogbericht

Errorless learning

Theorie Gaat over meer dan geen fouten maken! Lees hier de L&S visie op errorless learning Errorless learning vs computer rage had jij al gehoord